گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس

تاریخ: ۱ فروردین ۱۴۰۰
به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) شنبه اول فروردین 1400 میزبان جشنواره عروسک‌های نوروزی بود.
عکاس: شایان محرابی

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 2

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 4

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 5

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 6

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 8

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 9

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 10

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 11

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 13

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 14

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 15

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 16

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 19

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 20

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 21

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 22

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 23

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 24

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 25

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 26

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 28

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 29

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 30

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 31

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 32

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 33

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 34

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 35

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 36

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 38

گردهمایی بزرگ عروسک‌های نوروزی در دریاچه شهدای خلیج فارس 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید