جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی

۳۰ اسفند ۱۳۹۹
جشن تحویل سال نو در میدان آزادی تهران برگزار شد. سال ۱۴۰۰ با شلیک توپ و پخش دعای تحویل سال، ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه روز شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، در میدان آزادی آغاز شد.
محمد دلکش
http://www.tehranpicture.ir/u/3lw