جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی

تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
جشن تحویل سال نو در میدان آزادی تهران برگزار شد. سال ۱۴۰۰ با شلیک توپ و پخش دعای تحویل سال، ساعت ۱۳ و ۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه روز شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، در میدان آزادی آغاز شد.
عکاس: محمد دلکش

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 28

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 2

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 3

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 4

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 5

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 6

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 7

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 8

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 9

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 10

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 11

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 12

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 13

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 14

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 15

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 16

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 17

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 18

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 19

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 20

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 21

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 22

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 23

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 24

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 25

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 26

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 27

جشن تحویل سال ۱۴۰۰ در میدان آزادی 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید