کلیسا انجیلی حضرت پطروس

تاریخ: ۵ فروردین ۱۴۰۰
کلیسای انجیلی پطرس واقع در خیابان جمهوری، خیابان سی‌تیر منطقه ۱۲ شهرداری تهران در سال ۱۲۷۰ خورشیدی و در دوران قاجار توسط میسیونرهای پروتستان (مبغ مذهبی پروتستان) بنا شد. ساختمان کلیسا پطرس تلفیقی از معماری با سبک ایرانی و اروپایی است، که در همسایگی آن اولین مدرسه آمریکایی‌ها در ایران را که سازنده‌ی آن ساموئل مارتین جردن بود ساخته شده بود.
عکاس: حمید رضا درجاتی

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 1

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 2

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 3

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 4

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 5

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 6

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 7

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 8

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 10

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 11

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 12

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 13

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 14

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 15

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 16

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 17

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 18

کلیسا انجیلی حضرت پطروس 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید