بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید، بازار گل و گیاه غرب تهران واقع در منطقه 5 شهرداری تهران از رونق خاصی برخوردار بوده و در حال خدمت رسانی به شهروندان تهرانی است.
عکاس: سعید ربیعی

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 34

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 35

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 1

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 2

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 3

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 6

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 8

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 11

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 12

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 13

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 14

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 15

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 17

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 18

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 19

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 20

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 21

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 9

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 23

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 24

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 25

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 26

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 27

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 28

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 29

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 30

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 31

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 32

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 33

بازار گل و گیاه غرب تهران در آستانه نوروز 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید