توسعه متروی تهران؛ ایستگاه آهنگ

۲۵ اسفند ۱۳۹۹
متروی تهران که از آن بعنوان یکی از پروژه های عظیم خاورمیانه یاد میشود، حالا به روزهای اوج خود نزدیک شده و قرار است در روزهاى پایان سال 1399، چند ایستگاه جدید دیگر افتتاح شود.یکى از این ایستگاه ها ، آهنگ است که از لحاظ معمارى بسیار فاخر و زیبا است.این ایستگاه در خط ٧ مترو و جنوب شرقى پایتخت واقع شده است.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/2ch