۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
یکصد اصله نهال همزمان با هفته درختکاری به نام یکصد زن نامدار قرن همچون توران میرهادی، سیمین دانشور و طاهره صفارزاده، خدیجه ثقفی و مرضیه حدیدچی در بوستان پردیس بانوان واقع در منطقه ۱۵ تهران کاشته شد.
عکاس: مهدی الله وردیان

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 1

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 2

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 3

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 4

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 5

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 6

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 7

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 9

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 10

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 11

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 12

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 13

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 14

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 15

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 16

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 17

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 18

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 19

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 20

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 21

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 22

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 23

۱۰۰ نهال به نام ۱۰۰ زن نامدار قرن 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید