موزه موسیقی ایران

تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
حدی هم، حق با هموطنان است که اطلاع‌رسانی ضعیف، زمینه ناشناس بودن مقاصد گردشگری شهری را سبب می‌شود. موزه موسیقی ایران، با مساحت تقریبی ۳۶۰۰ مترمربع و زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع، با هدف حفظ میراث موسیقیایی ملی و همچنین معرفی آثار و تولیدات گذشتگان و تکریم اساتید و پیشکسوتان دنیای موسیقی کشورمان، در آبان سال ۱۳۸۹ هجری شمسی در خیابان مقصودبیک تجریش، راه‌اندازی شد و تاکنون، با بازدید بزرگان موسیقی معاصرکشورمان و عاشقان هنر موسیقی ایران، مواجه شده است.
عکاس: حامد فرج اله
موزه موسیقی ایران 1

موزه موسیقی ایران 1

موزه موسیقی ایران 2

موزه موسیقی ایران 2

موزه موسیقی ایران 3

موزه موسیقی ایران 3

موزه موسیقی ایران 4

موزه موسیقی ایران 4

موزه موسیقی ایران 5

موزه موسیقی ایران 5

موزه موسیقی ایران 6

موزه موسیقی ایران 6

موزه موسیقی ایران 7

موزه موسیقی ایران 7

موزه موسیقی ایران 8

موزه موسیقی ایران 8

موزه موسیقی ایران 9

موزه موسیقی ایران 9

موزه موسیقی ایران 10

موزه موسیقی ایران 10

موزه موسیقی ایران 11

موزه موسیقی ایران 11

موزه موسیقی ایران 12

موزه موسیقی ایران 12

موزه موسیقی ایران 13

موزه موسیقی ایران 13

موزه موسیقی ایران 14

موزه موسیقی ایران 14

موزه موسیقی ایران 15

موزه موسیقی ایران 15

موزه موسیقی ایران 16

موزه موسیقی ایران 16

موزه موسیقی ایران 17

موزه موسیقی ایران 17

موزه موسیقی ایران 18

موزه موسیقی ایران 18

موزه موسیقی ایران 19

موزه موسیقی ایران 19

موزه موسیقی ایران 20

موزه موسیقی ایران 20

موزه موسیقی ایران 21

موزه موسیقی ایران 21

موزه موسیقی ایران 22

موزه موسیقی ایران 22

موزه موسیقی ایران 23

موزه موسیقی ایران 23

موزه موسیقی ایران 24

موزه موسیقی ایران 24

موزه موسیقی ایران 25

موزه موسیقی ایران 25

موزه موسیقی ایران 26

موزه موسیقی ایران 26

موزه موسیقی ایران 27

موزه موسیقی ایران 27

موزه موسیقی ایران 28

موزه موسیقی ایران 28

موزه موسیقی ایران 29

موزه موسیقی ایران 29

موزه موسیقی ایران 30

موزه موسیقی ایران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید