مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران ظهر روز چهارشنبه 20 اسفند 99 با حضور حامد مظاهریان معاون منابع انسانی شهرداری در مجموعه الماس شهر مرادآباد برگزار شد. در حاشیه این مراسم از نخبگان ورزشی کارکنان شهرداری تهران نیز تجلیل شد.
عکاس: سعید ربیعی

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 2

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 3

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 4

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 5

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 6

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 7

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 8

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 9

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 10

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 12

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 13

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 14

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 15

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 16

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 17

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 18

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 19

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 20

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 21

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 22

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 23

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 24

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 25

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 26

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 27

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 29

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 30

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 31

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 32

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 33

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 34

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 35

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 36

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 37

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 38

مراسم درختکاری به مناسبت یادبود همکاران جانباخته کرونا در شهرداری تهران 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید