نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
نشست خبری امیر محسنی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران صبح روز دوشنبه 18 اسفند 1399 و با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در آکادمی ورزش شهروندی برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 1

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 2

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 3

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 4

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 5

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 6

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 8

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 9

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 10

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 11

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 12

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 13

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 14

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 15

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 16

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 17

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 7

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 19

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 20

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 21

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 22

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 23

نشست خبری رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید