افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار

تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۹۹
آیین افتتاح و بهره‌برداری رسمی از پروژه‌های سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران (ساختمان متمرکز ستادی، 8 بازار جدید میوه و تره بار و یک خوابگاه کارگری) شنبه 9 اسفند 1399 با حضور دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی، دکتر حناچی شهردار محترم تهران، و مهندس هاشمی ریاست محترم شورای اسلامی شهر در ساختمان جدید اداری سازمان مدیریت میادین برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 2

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 7

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 8

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 9

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 10

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 11

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 12

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 13

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 14

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 15

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 16

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 17

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 18

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 20

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 22

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 23

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 24

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 25

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 27

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 28

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 29

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 30

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 31

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 32

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 33

افتتاح و بهره‌برداری از پروژه های سازمان میادین میوه و تره بار 5

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید