ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار

تاریخ: ۸ اسفند ۱۳۹۹
ساختمان اداری سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران دارای 6 طبقه و زیربنای حدود 12000 مترمربع می باشد. سیستم سازه ای این ساختمان از نوع بتنی و در طبقات زیرزمین دیوار برشی و در سایر طبقات قاب خمشی می باشد و با عنایت به مساخت زیاد هرطبقه، سازه به صورت 3 بلوک مجزا کنار هم ساخته شده است. تاسیسات برقی این پروژه مجهز به برق اضطراری و سیستم CCTV بوده و تاسیسات مکانیکی مجهز به سیستم اعلام و اطفاء حریق می باشد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 1

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 2

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 3

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 4

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 5

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 6

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 7

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 8

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 9

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 10

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 11

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 12

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 13

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 14

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 15

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 16

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 17

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 18

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 20

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 21

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 22

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 23

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 24

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 25

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 26

ساختمان ادارى جدید سازمان میادین میوه و تره بار 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید