فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان

تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۹
پرونده شانزدهمین دوره لیگ برتر هندبال زنان ایران با برگزاری دیدار فینال و رده بندی و مراسم اختتیامه، بسته شد. در این دوره از مسابقات تیم هندبال اشتادسازه مشهد به مقام قهرمانی رسید و شهید شاملی کازرون و سپاهان اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.
عکاس: پرتو جغتائی

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 1

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 2

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 3

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 4

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 5

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 6

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 7

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 8

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 9

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 10

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 11

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 12

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 13

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 14

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 15

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 16

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 17

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 18

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 19

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 20

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 21

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 22

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 23

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 24

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 25

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 26

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 27

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 28

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 29

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 30

فینال و جشن قهرمانی لیگ برتر هندبال زنان 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید