ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت

تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۹۹
صبح سه شنبه ۵ بهمن ماه 1399 اولین محموله کمکهای انسان دوستانه شهرداری تهران شامل ۲۰ تن اقلام غذایی کمک معیشتی برای مردم زلزله زده منطقه سی سخت ارسال شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 1

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 2

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 3

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 4

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 5

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 6

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 7

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 8

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 9

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 10

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 11

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 12

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 13

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 14

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 15

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 16

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 17

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 18

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 19

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 20

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 21

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 22

ارسال کمک های شهرداری تهران برای مردم زلزله زده سی سخت 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید