افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض

تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۹
در ادامه نوسازی و تکمیل ظرفیت ناوگان اتوبوس و مینی بوسرانی شهر نوسازی و افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض با 10 دستگاه مینی بوس در منطقه 5 با حضور کلهری شهردار-نوروزی معاون حمل و نقل و ترافیک و کریمی رییس سامانه 5اتوبوسرانی شرکت واحد تهران بزرگ اتفاق افتاد .
عکاس: فرزام طایفه

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 1

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 2

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 3

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 4

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 5

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 6

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 7

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 8

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 9

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 10

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 11

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 12

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 13

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 14

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 15

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 16

افتتاح خط مینی بوس پایانه مترو صادقیه و باغ فیض 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید