بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۹
آیین بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19 صبح دوشنبه 4 بهمن1399 با حضور جمعی از مدیران شهری و قهرمانان ملی در بوستان ولایت برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

بهره‌برداری از 15 زمین ورزشی در منطقه 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید