نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۹
نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران(شورای مدیران روابط عمومی شهرداری تهران) صبح یکشنبه 3 اسفند 1399 با حضور دکتر محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 1

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 2

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 4

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 5

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 6

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 7

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 10

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 11

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 12

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 13

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 14

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 15

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 16

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 17

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 18

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 19

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 20

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 21

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 22

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 23

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 25

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 26

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 28

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 29

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 30

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 33

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 34

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 36

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 37

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 38

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 39

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 40

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 41

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 42

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 43

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 44

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید