مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران

تاریخ: ۲ اسفند ۱۳۹۹
مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران عصر روز شنبه 2 اسفند 1399 و با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری و پیشکسوتان تهران شناسی در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 1

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 2

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 3

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 4

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 5

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 6

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 7

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 8

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 9

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 10

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 11

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 12

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 13

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 14

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 15

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 17

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 18

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 19

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 20

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 22

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 23

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 24

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 25

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 26

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 27

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 28

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 29

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 30

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 31

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 32

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 34

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 35

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 36

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 37

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 38

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 39

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 40

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 41

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 42

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 43

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 44

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 45

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 46

مراسم اختتامیه هفتمین دوره جشنواره جایزه تهران 48

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید