تهران، معماری و مدرنیته

تاریخ: ۹ فروردین ۱۴۰۰
تهران در طول تاریخ با سیر تحول معماری و شهرسازی همواره مواجه است که با نوگرایی در برهه های زمان خاص، که نهایتا رو به تکامل بیشتر و اعتلای بهتر معماری و شهرسازی هر دوران است. امروزه ما با گسترش معماری مدرن شهری، ساختمان هایی با نمای مدرن و جذاب در تهران گسترش پیدا کرده است.
عکاس: شایان محرابی

تهران، معماری و مدرنیته 1

تهران، معماری و مدرنیته 2

تهران، معماری و مدرنیته 3

تهران، معماری و مدرنیته 4

تهران، معماری و مدرنیته 5

تهران، معماری و مدرنیته 6

تهران، معماری و مدرنیته 7

تهران، معماری و مدرنیته 8

تهران، معماری و مدرنیته 9

تهران، معماری و مدرنیته 10

تهران، معماری و مدرنیته 11

تهران، معماری و مدرنیته 12

تهران، معماری و مدرنیته 13

تهران، معماری و مدرنیته 14

تهران، معماری و مدرنیته 15

تهران، معماری و مدرنیته 16

تهران، معماری و مدرنیته 17

تهران، معماری و مدرنیته 18

تهران، معماری و مدرنیته 19

تهران، معماری و مدرنیته 20

تهران، معماری و مدرنیته 21

تهران، معماری و مدرنیته 22

تهران، معماری و مدرنیته 23

تهران، معماری و مدرنیته 24

تهران، معماری و مدرنیته 25

تهران، معماری و مدرنیته 26

تهران، معماری و مدرنیته 27

تهران، معماری و مدرنیته 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید