آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران

تاریخ: ۲ اسفند ۱۳۹۹
آیین رونمایی از ۱۰ پروژه هوشمندسازی شهرداری تهران,صبح شنبه 2 اسفند 1399 با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران و مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری ، محمود فرجود رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و مهدی کرمی رئیس حراست کل شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 1

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 2

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 3

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 4

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 5

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 6

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 7

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 8

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 9

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 10

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 11

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 13

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 14

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 15

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 16

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 17

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 18

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 19

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 20

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 21

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 22

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 23

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 24

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 25

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 26

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 27

آیین رونمایی از پروژه‌های هوشمند شهرداری تهران 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید