رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان

تاریخ: ۲ اسفند ۱۳۹۹
مسابقات تای چی چوان قهرمانی کشور یادواره عرشیا ارباب بهرامی، در بخش زنان به میزبانی مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران برگزار شد.
عکاس: پرتو جغتائی

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 2

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 4

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 5

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 6

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 7

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 8

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 9

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 10

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 11

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 12

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 13

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 14

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 15

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 16

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 17

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 18

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 19

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 20

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 21

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 22

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 23

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 24

رقابت های قهرمانی کشور تایچی زنان 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید