افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
افتتاحیه نمایشگاه کاریکاتور شهر هوشمند و تهران من، عصر چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در محل موزه نقشه تهران برگزار شد.
عکاس: محسن روشن ده

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 1

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 2

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 3

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 4

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 5

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 6

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 7

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 8

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 9

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 10

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 11

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 12

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 13

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 14

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 15

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 16

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 17

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 18

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 19

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور شهرهوشمند و تهران من 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید