افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه مترو

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
با حضور سید مناف هاشمى معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى تهران ورودی شمال غربی ایستگاه میدان صنعت و همچنین ورودی شمالی ایستگاه بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو امروز چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 افتتاح شد.
عکاس: محسن روشن ده

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 1

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 2

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 3

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 4

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 5

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 6

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 7

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 8

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 9

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 10

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 11

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 12

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 13

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 14

افتتاح همزمان ورودی های ۲ ایستگاه میدان صنعت و بزرگراه بسیج در خط ۷ مترو 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید