جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
نخستین جلسه شورای راهبری نشان برتر تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، احمد مسجد جامعی، غلامحسین محمدی، مصطفی کاظمی افسه، سید محمد بهشتی، منوچهر شاهسواری، ابراهیم حقیقی، حسن ایمانی جاجرمی، فاطمه کرکه آبادی، امیر راد، عباس مجیدی، احمد روستا، هادی خانیکی و حسین گنجی چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 2

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 3

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 4

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 5

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 7

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 9

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 10

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 11

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 12

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 13

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 14

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 15

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 16

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 17

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 18

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 19

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 20

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 21

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 22

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 23

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 24

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 25

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 26

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 27

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 28

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 29

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 30

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 31

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 32

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 33

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 34

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 35

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 36

جلسه شورای راهبردی نشان برتر تهران 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید