منطقه 9 در گذر زمان

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
یکی از سیاست های اصلی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ اجرای پروژه های کوچک مقیاس بر اساس سند توسعه محلات و مطالبات مردم است. با توجه به رویکردهای جدید مدیرت شهری و زیست پذیری شهر محلات تهران در حال توسعه و تغییر هستند که در قاب پروژه های بزرگ یا محله محور در دسترس شهروندان قرار میگیرد. این گزارش نمونه ای از این تغییرات در منطقه 9 شهرداری تهران است.
عکاس: عباس کیقبادی

منطقه 9 در گذر زمان 1

منطقه 9 در گذر زمان 4

منطقه 9 در گذر زمان 5

منطقه 9 در گذر زمان 6

منطقه 9 در گذر زمان 7

منطقه 9 در گذر زمان 8

منطقه 9 در گذر زمان 9

منطقه 9 در گذر زمان 10

منطقه 9 در گذر زمان 11

منطقه 9 در گذر زمان 12

منطقه 9 در گذر زمان 13

منطقه 9 در گذر زمان 14

منطقه 9 در گذر زمان 15

منطقه 9 در گذر زمان 17

منطقه 9 در گذر زمان 18

منطقه 9 در گذر زمان 19

منطقه 9 در گذر زمان 20

منطقه 9 در گذر زمان 21

منطقه 9 در گذر زمان 22

منطقه 9 در گذر زمان 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید