نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
نخستین نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران صبح امروز چهارشنبه 29 بهمن 1399 و با حضور دکتر میرصادقی معاون اجرایی اداره کل رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، مهدی سعیدی مسئول ورزش کارکنان شهرداری های کلانشهر های ایران، مهین فرهادی زاده معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و جمعی از نمایندگان ورزش بانوان کلانشهر ها در مجموعه رفاهی الماس شهر منطقه 5 شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 1

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 3

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 4

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 5

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 7

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 8

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 9

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 11

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 12

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 13

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 15

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 17

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 18

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 19

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 21

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 23

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 24

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 25

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 27

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 28

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 30

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 32

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 2

نشست مدیران ورزش بانوان کلانشهرهای ایران 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید