پویش سه شنبه های بدون خودرو

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو صبح امروز سه شنبه 28 بهمن 1399 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

پویش سه شنبه های بدون خودرو 1

پویش سه شنبه های بدون خودرو 2

پویش سه شنبه های بدون خودرو 3

پویش سه شنبه های بدون خودرو 4

پویش سه شنبه های بدون خودرو 5

پویش سه شنبه های بدون خودرو 6

پویش سه شنبه های بدون خودرو 7

پویش سه شنبه های بدون خودرو 8

پویش سه شنبه های بدون خودرو 9

پویش سه شنبه های بدون خودرو 10

پویش سه شنبه های بدون خودرو 11

پویش سه شنبه های بدون خودرو 12

پویش سه شنبه های بدون خودرو 13

پویش سه شنبه های بدون خودرو 15

پویش سه شنبه های بدون خودرو 16

پویش سه شنبه های بدون خودرو 17

پویش سه شنبه های بدون خودرو 18

پویش سه شنبه های بدون خودرو 19

پویش سه شنبه های بدون خودرو 20

پویش سه شنبه های بدون خودرو 21

پویش سه شنبه های بدون خودرو 22

پویش سه شنبه های بدون خودرو 23

پویش سه شنبه های بدون خودرو 24

پویش سه شنبه های بدون خودرو 25

پویش سه شنبه های بدون خودرو 26

پویش سه شنبه های بدون خودرو 27

پویش سه شنبه های بدون خودرو 28

پویش سه شنبه های بدون خودرو 29

پویش سه شنبه های بدون خودرو 30

پویش سه شنبه های بدون خودرو 32

پویش سه شنبه های بدون خودرو 33

پویش سه شنبه های بدون خودرو 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید