رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
مراسم رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی در منطقه 15 با حضور خانواده ایشان، وحیدرضا محمدی شهردار منطقه 15، حسن خلیل ابادی عضو شورای اسلامی شهر، برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران و اهالی محله طیب یکشنبه 26 بهمن 1399 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 1

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 2

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 3

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 5

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 6

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 7

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 8

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 9

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 10

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 11

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 12

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 13

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 14

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 15

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 16

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 17

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 18

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 19

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 20

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 21

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 22

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 23

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 25

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 26

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 27

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 28

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 29

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 30

رونمایی از سردیس شهید طیب حاج رضایی 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید