نشست خبری شهردار تهران

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران صبح شنبه ۲۵/‏۱۱/‏۹۹‬ در نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
عکاس: سعید ربیعی

نشست خبری شهردار تهران 1

نشست خبری شهردار تهران 2

نشست خبری شهردار تهران 3

نشست خبری شهردار تهران 4

نشست خبری شهردار تهران 5

نشست خبری شهردار تهران 6

نشست خبری شهردار تهران 7

نشست خبری شهردار تهران 8

نشست خبری شهردار تهران 9

نشست خبری شهردار تهران 10

نشست خبری شهردار تهران 11

نشست خبری شهردار تهران 12

نشست خبری شهردار تهران 13

نشست خبری شهردار تهران 14

نشست خبری شهردار تهران 15

نشست خبری شهردار تهران 16

نشست خبری شهردار تهران 17

نشست خبری شهردار تهران 18

نشست خبری شهردار تهران 19

نشست خبری شهردار تهران 20

نشست خبری شهردار تهران 21

نشست خبری شهردار تهران 22

نشست خبری شهردار تهران 23

نشست خبری شهردار تهران 24

نشست خبری شهردار تهران 25

نشست خبری شهردار تهران 26

نشست خبری شهردار تهران 27

نشست خبری شهردار تهران 28

نشست خبری شهردار تهران 29

نشست خبری شهردار تهران 30

نشست خبری شهردار تهران 31

نشست خبری شهردار تهران 32

نشست خبری شهردار تهران 33

نشست خبری شهردار تهران 34

نشست خبری شهردار تهران 35

نشست خبری شهردار تهران 36

نشست خبری شهردار تهران 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید