خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران در پایان مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، شهر را برای تردد راحت تر شهروندان آماده میکند.
عکاس: شایان محرابی - سعید ربیعی

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 1

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 2

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 3

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 4

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 5

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 6

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 7

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 8

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 9

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 11

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 12

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 13

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 14

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 1

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 2

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 3

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 4

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 5

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 6

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 7

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 8

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 9

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 10

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 11

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 12

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 13

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 14

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 15

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 17

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن 16

خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن-2 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید