ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
به مناسبت جشن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم نور افشانی و ویدئومپینگ، شامگاه ۲۱ بهمن در میدان آزادی برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 3

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 4

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 5

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 7

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 8

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 9

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 10

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 11

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 12

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 13

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 14

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 15

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 16

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 18

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 19

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 20

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 21

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 22

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 24

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 25

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 26

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 27

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 31

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 34

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 36

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 38

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 39

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 40

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 42

ویدئومپینگ و نور افشانی میدان آزادی به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید