نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
نشست صمیمانه دکتر پیروز حناچی شهردار تهران با مبارزین و فعالین سیاسی قبل از انقلاب اسلامی,‌سه‌شنبه 21 بهمن 1399 در باغ موزه قصر برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 1

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 3

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 4

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 5

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 6

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 7

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 8

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 9

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 10

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 12

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 13

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 14

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 15

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 16

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 17

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 18

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 19

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 20

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 21

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 22

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 23

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 24

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 26

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 27

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 28

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 29

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 30

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 33

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 34

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 35

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 36

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 38

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 40

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 41

نشست شهردار تهران با مبارزین قبل از انقلاب اسلامی 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید