کلیسای گریگور مقدس

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
این کلیسا که در منطقه 12 و تقاطع خیابان های حافظ و غزالی واقع شده است اثر معمار ارمنی تبار ایرانی پل آبکار است و محل خلیفه گری ارامنه کاتولیک است.
عکاس: حمید رضا درجاتی

کلیسای گریگور مقدس 17

کلیسای گریگور مقدس 27

کلیسای گریگور مقدس 26

کلیسای گریگور مقدس 25

کلیسای گریگور مقدس 18

کلیسای گریگور مقدس 23

کلیسای گریگور مقدس 22

کلیسای گریگور مقدس 21

کلیسای گریگور مقدس 20

کلیسای گریگور مقدس 19

کلیسای گریگور مقدس 24

کلیسای گریگور مقدس 16

کلیسای گریگور مقدس 15

کلیسای گریگور مقدس 14

کلیسای گریگور مقدس 13

کلیسای گریگور مقدس 12

کلیسای گریگور مقدس 11

کلیسای گریگور مقدس 10

کلیسای گریگور مقدس 9

کلیسای گریگور مقدس 8

کلیسای گریگور مقدس 7

کلیسای گریگور مقدس 6

کلیسای گریگور مقدس 5

کلیسای گریگور مقدس 4

کلیسای گریگور مقدس 3

کلیسای گریگور مقدس 2

کلیسای گریگور مقدس 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید