دریاچه سد لتیان

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
دریاچه سد لتیان ، با فاصله ی چند کیلومتری در شمال شرق تهران ، منطقه ایست که کمتر مورد توجه مردم تهران برای گردشگری قرار گرفته است.
عکاس: حسین افخمی
دریاچه سد لتیان 1

دریاچه سد لتیان 1

دریاچه سد لتیان 2

دریاچه سد لتیان 2

دریاچه سد لتیان 3

دریاچه سد لتیان 3

دریاچه سد لتیان 4

دریاچه سد لتیان 4

دریاچه سد لتیان 5

دریاچه سد لتیان 5

دریاچه سد لتیان 6

دریاچه سد لتیان 6

دریاچه سد لتیان 7

دریاچه سد لتیان 7

دریاچه سد لتیان 8

دریاچه سد لتیان 8

دریاچه سد لتیان 9

دریاچه سد لتیان 9

دریاچه سد لتیان 10

دریاچه سد لتیان 10

دریاچه سد لتیان 11

دریاچه سد لتیان 11

دریاچه سد لتیان 12

دریاچه سد لتیان 12

دریاچه سد لتیان 13

دریاچه سد لتیان 13

دریاچه سد لتیان 14

دریاچه سد لتیان 14

دریاچه سد لتیان 15

دریاچه سد لتیان 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید