بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه 4

۸ بهمن ۱۳۹۹
صبح امروز 8 بهمن 1399 مصطفی سلیمی معاون امور مناطق شهرداری تهران ، شهردار منطقه و تنی چند از مدیران شهری از پروژه های عمرانی منطقه چهار بازدید کردند.
علی آل عمران
http://www.tehranpicture.ir/u/6w7