مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران

تاریخ: ۷ بهمن ۱۳۹۹
مراسم اختتامیه پنجمین جایزه جهانی خشت طلایی تهران عصر امروز سه شنبه 7 بهمن 1399 و با حضور علی ربیعی سخنگوی دولت، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری و مقامات کشوری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 2

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 4

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 5

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 7

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 10

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 11

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 13

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 14

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 15

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 16

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 18

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 20

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 21

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 23

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 24

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 25

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 27

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 30

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 31

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 33

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 34

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 35

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 36

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 37

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 38

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 39

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 40

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 43

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 44

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 45

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 47

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 48

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 50

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 53

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 54

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 55

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 56

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 57

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 58

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 59

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 60

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 61

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 63

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 64

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 66

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 68

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 69

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 70

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 71

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 76

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 77

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 78

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 80

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 81

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 83

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 84

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 86

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 87

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 88

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 89

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 90

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 91

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 92

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 93

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 94

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 95

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 97

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 98

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید