تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی

تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۹۹
در شهر تهران خانه های تاریخی زیادی وجود دارد که به دلایل مختلف رها شده اند و مکانی برای تجمع معتادان و کارتن خواب ها هستند. این خانه های قدیمی اغلب دارای ارزش های مادی و معنوی بسیاری هستند که با توجه مسئولین و تملک و بازسازی آنها می توان از این بناها استفاده های فرهنگی و هنری زیادی کرد.با همت شهرداری منطقه 12 بنای فوق در حال مرمت و بازسازی است.
عکاس: محسن دانک

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 1

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 2

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 3

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 4

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 5

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 6

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 7

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 8

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 9

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 10

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 11

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 12

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 13

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 14

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 15

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 16

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 17

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 18

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 19

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 20

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 21

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 22

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 23

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 24

تاریخ رها شده؛ باغ کیهانی 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید