پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۹
پس از گذشت نزدیک به چهار سال از فاجعه پلاسکو، ساختمان جدیدی در همان نقطه سربرآورده است، ساختمانی که گرچه انتقادهای زیادی به جانمایی آن وارد شده؛ اما دستکم کسبه پلاسکو را دوباره به خانه‌شان آورده است.
عکاس: حمیدرضا درجاتی - محسن دانک

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 1

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 2

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 3

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 4

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 5

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 6

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 7

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 8

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 9

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 10

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 11

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 12

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 13

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 14

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 15

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 16

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 17

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 18

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 19

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 20

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 21

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 22

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 23

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 24

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 25

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 26

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 27

پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید