بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۹
صبح روز جمعه 26 دی 1399 پرویز فتّاح رییس بنیاد مستضعفان، عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری از محل ساختمان پلاسکو بازدید کردند.
عکاس: حمید رضا درجاتی

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 1

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 2

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 3

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 4

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 5

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 6

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 7

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 8

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 9

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 10

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 11

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 12

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 13

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 14

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 15

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 16

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 17

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 18

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 19

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 20

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 21

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 22

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 23

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 24

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 25

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 26

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 28

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 30

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 31

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 32

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 33

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 34

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 35

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 36

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 37

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 38

بازدید فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ساختمان پلاسکو 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید