طلوع محبت در فرون آباد

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۹
اینجا، در میان همه آلونک های کوچک اما پرجمعیت، با وجود خودنمایی فقر، زندگی جریان دارد. زندگی در لا به لای لباس های آویزان بر بند رخت های مشترک، زندگی در کنار تصویر خورشید حک شده بر دیوار، زندگی در کنار محبت مردمانی که سرمای زمستان را با یک بخاری کوچک گرم می کنند . اینجا فرون آباد، روى دیگری از زندگی...
عکاس: حمید رضا درجاتی
طلوع محبت در فرون آباد 1

طلوع محبت در فرون آباد 1

طلوع محبت در فرون آباد 4

طلوع محبت در فرون آباد 4

طلوع محبت در فرون آباد 6

طلوع محبت در فرون آباد 6

طلوع محبت در فرون آباد 7

طلوع محبت در فرون آباد 7

طلوع محبت در فرون آباد 8

طلوع محبت در فرون آباد 8

طلوع محبت در فرون آباد 9

طلوع محبت در فرون آباد 9

طلوع محبت در فرون آباد 10

طلوع محبت در فرون آباد 10

طلوع محبت در فرون آباد 11

طلوع محبت در فرون آباد 11

طلوع محبت در فرون آباد 12

طلوع محبت در فرون آباد 12

طلوع محبت در فرون آباد 13

طلوع محبت در فرون آباد 13

طلوع محبت در فرون آباد 14

طلوع محبت در فرون آباد 14

طلوع محبت در فرون آباد 15

طلوع محبت در فرون آباد 15

طلوع محبت در فرون آباد 16

طلوع محبت در فرون آباد 16

طلوع محبت در فرون آباد 17

طلوع محبت در فرون آباد 17

طلوع محبت در فرون آباد 18

طلوع محبت در فرون آباد 18

طلوع محبت در فرون آباد 19

طلوع محبت در فرون آباد 19

طلوع محبت در فرون آباد 20

طلوع محبت در فرون آباد 20

طلوع محبت در فرون آباد 21

طلوع محبت در فرون آباد 21

طلوع محبت در فرون آباد 22

طلوع محبت در فرون آباد 22

طلوع محبت در فرون آباد 23

طلوع محبت در فرون آباد 23

طلوع محبت در فرون آباد 24

طلوع محبت در فرون آباد 24

طلوع محبت در فرون آباد 25

طلوع محبت در فرون آباد 25

طلوع محبت در فرون آباد 26

طلوع محبت در فرون آباد 26

طلوع محبت در فرون آباد 27

طلوع محبت در فرون آباد 27

طلوع محبت در فرون آباد 28

طلوع محبت در فرون آباد 28

طلوع محبت در فرون آباد 29

طلوع محبت در فرون آباد 29

طلوع محبت در فرون آباد 30

طلوع محبت در فرون آباد 30

طلوع محبت در فرون آباد 31

طلوع محبت در فرون آباد 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید