رونمایی اثر هنری شهید سردار سلیمانی

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۹
آیین رونمایی اثر هنری در قالب کاشیکاری با عنوان سرباز وطن,سردار حرم چهارشنبه 24 دی 1399 با حضور جمعی از مسئولین منطقه 4 در میدان رسالت برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 1

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 1

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 2

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 2

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 3

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 3

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 4

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 4

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 5

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 5

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 6

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 6

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 7

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 7

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 8

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 8

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 9

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 9

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 10

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 10

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 11

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 11

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 12

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 12

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 13

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 13

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 14

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 14

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 15

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 15

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 16

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 16

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 17

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 17

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 18

رونمایی از طرح هنری شهید سردار سلیمانی 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید