اولین نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است»

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۹
اولین نشست خبری جشنواره آنلاین «هنر زنده است» با حضور بهروز غریب‌پور، فردین خلعتبری، سیف‌الله صمدیان، کمال تبریزی و مازیار رضاخانی در پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 1

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 1

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 2

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 2

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 3

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 3

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 4

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 4

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 5

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 5

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 6

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 6

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 7

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 7

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 8

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 8

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 9

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 9

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 10

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 10

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 11

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 11

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 12

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 12

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 13

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 13

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 14

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 14

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 15

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 15

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 16

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 16

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 17

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 17

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 18

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 18

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 19

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 19

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 20

اولین نشست خبری جشنواره آنلاین هنر زنده است 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید