توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۹
متروی تهران که از آن بعنوان یکی از پروژه های عظیم خاورمیانه یاد میشود، حالا به روزهای اوج خود نزدیک شده و قرار است تا پایان سال 1399، دوازده ایستگاه جدید آن درخطوط 3،6 و 7 افتتاح شود. حال با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و لزوم فاصله گذاری اجتماعی در اماکن عمومی، دغدغه اصلی مدیران شهری ایجاد فضایی امن و به دور از هرگونه خطر برای شهروندان است و این امر میتواند با گسترش شبکه حمل و نقل ریلی شهری و ایجاد زیرساخت های ایمن فراهم شود. بر همین اساس قرار است ایستگاه متروی اقدسیه، بزودی به بهره برداری برسد. گزارش تصویری زیر تنها گوشه ای از مجموعه تلاش های مهندسین ایرانی و همچنین مدیران شهری برای توسعه هرچه بیشتر این حمل و نقل ارزان و حیاتی را به تصویر کشیده است.
عکاس: شایان محرابی
توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 1

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 1

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 2

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 2

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 4

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 4

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 9

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 9

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 14

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 14

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 16

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 16

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 18

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 18

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 19

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 19

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 21

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 21

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 22

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 22

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 23

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 23

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 24

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 24

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 30

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 30

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 32

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 32

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 39

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 39

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 42

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 42

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 44

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 44

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 46

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 46

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 48

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 48

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 50

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 50

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 52

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 52

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 53

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 53

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 57

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 57

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 58

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 58

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 60

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 60

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 61

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 61

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 65

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 65

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 66

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 66

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 68

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 68

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 69

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه مترو اقدسیه 69

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید