آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۹
جلسات کمیته ممیزی در مناطق ۸،۱ و ۲۲،۱۲،۱۱، برگزار شد و فاز نخست طرح ممیزی مرحله ششم به مدت ۴۵ روز در املاک غیر مسکونی مناطق هدف، از اوایل بهمن ماه امسال اجرا می‌شود.
آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 1

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 1

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 2

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 2

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 3

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 3

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 4

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 4

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 5

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 5

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 6

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 6

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 7

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 7

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 8

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 8

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 9

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 9

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 10

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 10

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 11

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 11

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 12

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 12

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 13

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 13

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 14

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 14

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 15

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 15

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 16

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 16

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 17

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 17

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 18

آمادگی مناطق برای اجرای فاز نخست ششمین مرحله طرح ممیزی 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید