نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۹
رقابت های لیگ برتر هندبال زنان، مرحله دوم خود را آغاز کرد. در روز نخست از مرحله دوم این رقابت‌ها که به میزبانی تالار هندبال برگزار شد، دو تیم سپاهان اصفهان و تاسیسات دریایی به ترتیب موفق به شکست دادن تیم‌های تیم های سنگ آهن بافق و کربنات فیروزآباد، شدند.
عکاس: پرتو جغتایی
نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 1

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 1

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 2

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 2

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 3

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 3

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 5

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 5

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 7

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 7

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 8

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 8

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 9

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 9

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 10

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 10

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 11

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 11

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 12

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 12

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 14

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 14

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 15

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 15

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 16

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 16

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 17

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 17

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 18

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 18

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 19

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 19

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 20

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 20

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 22

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 22

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 23

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 23

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 24

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 24

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 25

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 25

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 26

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 26

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 27

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 27

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 28

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 28

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 30

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 30

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 31

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 31

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 32

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 32

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 33

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 33

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 34

نخستین روز مرحله دوم لیگ هندبال زنان 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید