آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۹
آئین آغاز احداث مرکز پردازش و بازیافت یکپارچه پسماندهای شهری (MRF) با حضور آرش حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، صدرالدین علیپور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند، مرتضی رحمان‌زاده شهردار منطقه 22 و مدیران ارشد شهرداری تهران دوشنبه 21 آذر 1399 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 1

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 1

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 2

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 2

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 3

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 3

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 4

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 4

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 5

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 5

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 6

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 6

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 7

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 7

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 8

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 8

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 9

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 9

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 10

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 10

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 11

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 11

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 12

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 12

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 13

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 13

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 14

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 14

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 15

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 15

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 16

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 16

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 17

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 17

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 18

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 18

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 19

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 19

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 20

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 20

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 21

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 21

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 22

آیین احداث مرکز پردازش و بازیافت پسماند شهری 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید