امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۹
آیین امضا تفاهم مشترک میان شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران و‌ دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری ایران با موضوع موتورهای برقی , یک شنبه ۲۱ دی 1399 در محل شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 1

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 1

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 2

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 2

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 3

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 3

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 4

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 4

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 5

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 5

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 6

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 6

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 7

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 7

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 8

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 8

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 9

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 9

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 10

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 10

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 11

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 11

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 13

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 13

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 15

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 15

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 16

امضا تفاهم میان شهرداری تهران و معاونت علمی 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید