اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۹
نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران که با همکاری شهرداری تهران و دانشگاه تهران برگزار شده بود صبح روز یکشنبه 21 دی 1399 و با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در سالن نگارخانه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران اعلام شد.
عکاس: سعید ربیعی
اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 1

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 1

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 2

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 2

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 3

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 3

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 7

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 7

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 8

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 8

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 9

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 9

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 10

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 10

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 11

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 11

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 13

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 13

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 14

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 14

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 15

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 15

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 16

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 16

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 17

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 17

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 18

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 18

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 19

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 19

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 20

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 20

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 21

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 21

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 22

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 22

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 23

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 23

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 24

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 24

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 25

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 25

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 26

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 26

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 27

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 27

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 28

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 28

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 29

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 29

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 30

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 30

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 31

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 31

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 32

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 32

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 33

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 33

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 34

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 34

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 35

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 35

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 36

اعلام نتایج مسابقه طراحی موزه علوم تهران 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید