افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۹
اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی، یکشنبه 21 دی ماه 1399 در پردیس سینمایی قلهک برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 1

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 1

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 2

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 2

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 3

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 3

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 4

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 4

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 5

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 5

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 6

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 6

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 7

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 7

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 8

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 8

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 9

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 9

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 10

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 10

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 11

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 11

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 12

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 12

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 13

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 13

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 14

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 14

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 15

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 15

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 16

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 16

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 17

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 17

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 18

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 18

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 19

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 19

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 20

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 20

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 21

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 21

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 23

افتتاح اولین دوره آموزشی کوه پیمایی عمومی 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید