آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۹
شاخص کیفیت هوا امروز یکشنبه 21 دی 1399 بر روی عدد ۱۴۹ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه همچنان آلوده است.تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا ۱۵ روز هوای پاک، ۱۸۲ روز هوای قابل قبول، ۹۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۹ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
عکاس: بابک جوادزاده
آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 1

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 1

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 2

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 2

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 3

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 3

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 4

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 4

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 6

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 6

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 7

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 7

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 8

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 8

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 9

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 9

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 10

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 10

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 11

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 11

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 12

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 12

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 13

آلودگی هوای تهران از فراز کلکچال 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید