دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۹
در آغاز نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال زنان، تیم ذوب آهن اصفهان میهمان نماینده البرز بود. این مسابقه در پایان با برتری یک بر صفر ذوب آهن به پایان رسید.
عکاس: پرتو جغتایی
دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 1

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 1

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 2

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 2

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 3

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 3

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 4

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 4

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 5

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 5

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 6

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 6

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 7

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 7

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 8

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 8

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 9

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 9

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 10

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 10

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 11

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 11

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 12

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 12

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 13

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 13

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 14

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 14

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 15

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 15

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 16

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 16

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 17

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 17

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 18

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 18

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 19

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 19

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 20

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 20

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 21

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 21

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 22

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 22

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 23

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 23

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 24

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 24

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 25

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 25

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 26

دیدار فوتبال زنان بین ذوب آهن و البرز 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید